Scroll to navigation

Locale::Po4a::Text(3pm) Po4a-hulpmiddelen Locale::Po4a::Text(3pm)

NAAM

Locale::Po4a::Text - tekstdocumenten van/naar PO-bestanden converteren

BESCHRIJVING

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Text is een module ter ondersteuning van de vertaling van tekstdocumenten naar andere [menselijke] talen.

De opsplitsing in paragrafen gebeurt bij een lege regel (of regels die enkel spaties of tabs bevatten).

Indien een alinea een regel bevat die begint met een spatie (of een tab), zal de regelafbreking van deze alinea niet veranderd worden.

MOGELIJKE OPTIES BIJ DEZE MODULE

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:
keyvalue
Paragrafen die eruitzien alsof ze bestaan uit een koppel van sleutel:waarde, behandelen als letterlijke (met de vlag no-wrap in het PO-bestrand) paragrafen. Een koppel van sleutel:waarde wordt gedefinieerd als een regel die één of meer tekens bevat die geen dubbelepunt of spatie zijn, gevolgd door een dubbelepunt, gevolgd door minstens één ander letterteken dan een spatie vóór het einde van de regel.
nobullets
Het opsporen van typografische bullets (rondjes) uitzetten.

Wanneer een rondje gevonden wordt, wordt de paragraaf met dat rondje standaard niet als een letterlijke paragraaf (met de vlag no-wrap in het PO-bestand) beschouwd. In de vertaling wordt de regelafbreking van de betreffende paragraaf aangepast.

tabs=modus
Specificeren hoe tabs verwerkt worden. De modus kan één van de volgende zijn:
split
Regels met tabellering voegen in de huidige alinea afbrekingen in.
verbatim
Bij paragrafen die tabs bevatten wordt de regelafbreking niet aangepast.

Standaard worden tabs als spaties beschouwd.

breaks=regex
Regels die met deze reguliere expressie overeenkomen voegen een afbreking in. De reguliere expressie zal verankerd worden, zodat de volledige regel moet overeenkomen.
debianchangelog
De header en de voettekst van uitgebrachte versies, die alleen niet-vertaalbare informatie bevatten, verwerken.
fortunes
De fortunes-indeling verwerken, welke fortunes van elkaar scheidt met een regel die bestaat uit '%' of '%%', en '%%' gebruikt als het begin van een commentaar.
markdown
Enige bijzondere mark-up verwerken in teksten volgens de Markdown-indeling.
yfm_keys (enkel bij markdown)
Door komma's gescheiden lijst met sleutels die ter vertaling moeten worden verwerkt in de sectie YAML Front Matter. Alle andere sleutels worden overgeslagen. Sleutels worden niet-hoofdlettergevoelig vergeleken. Matrixwaarden worden altijd vertaald, tenzij de optie yfm_skip_array opgegeven werd.
yfm_skip_array (enkel markdown)
Vertaal matrixwaarden niet in de sectie YAML Front Matter.
control[=taglijst]
Controlebestanden verwerken. Er kan een door komma's gescheiden lijst met te vertalen tags worden verstrekt.
neverwrap
Voorkomt regelafbreking door po4a. Dit betekent dat alle inhoud letterlijk wordt verwerkt, ook eenvoudige paragrafen.

STATUS VAN DEZE MODULE

Met succes getest op eenvoudige tekstbestanden en op NEWS.Debian-bestanden.

AUTEURS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

COPYRIGHT EN LICENTIE

 Copyright © 2005-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

 Copyright © 2008-2009, 2018 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>.
 Copyright © 2020 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL (zie het bestand COPYING).

2020-07-16 Po4a-hulpmiddelen