Scroll to navigation

Locale::Po4a::Text(3pm) Po4a Алати Locale::Po4a::Text(3pm)

ИМЕ

Locale::Po4a::Text - двосмерна конверзија текст докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Text је модул који помаже превођење текстуалних докумената на друге [људске] језике.

Пасуси се деле на празним линијама (или на линијама које садрже само размаке или табулаторе).

Ако пасус садржи линију која почиње размаком (или табулатором), он неће поново да се обавија.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:
keyvalue
Параграфи који личе на пар кључ вредност се третирају дословно (са no-wrap заставицом у PO фајлу). Парови кључ вредност су дефинисани као линија која садржи један или више карактера који нису две тачке и нису размак иза којих следи барем један карактер који није размак испред краја линије.
nobullets
Искључује детекцију знакова набрајања.

Када се открије знак за набрајање, подразумевано је да се пасус који садржи тај знак не узима као дословни пасус (са no-wrap заставицом у PO фајлу). Уместо тога, у преводу се одговарајући пасус се поново обавија.

tabs=режим
Наводи како би требало да се поступа са табулаторима. режим може да буде било шта од следећег:
split
Линије са табулаторима умећу преломе у текући пасус.
verbatim
Пасус који садржи табулаторе се неће поново обавијати.

Табулатори се подразумевано сматрају за размаке.

breaks=регизраз
Регуларни израз који се подудара са линијама које умећу преломе. Регуларни израз може да буде усидрен, тако да буде обавезно да се подудара цела линија.
debianchangelog
Обрађује заглавље и подножје објављених верзија, која садрже само информације које се не преводе.
fortunes
Обрађује fortunes формат, који раздваја пророчанства са линијама које се састоје из ’%’ или ’%%’, и користе ’%%’ као почетак коментара.
markdown
Обрађује неко специјално маркирање у Markdown форматираним текстовима.
yfm_keys (само markdown)
Листа кључева раздвојених зарезима који се процесирају за превођење у YAML Front Matter одељку. Сви остали кључеви се прескачу. При подударању кључева се не води рачуна о разлици малих и великих слова. Вредности низова се увек преводе, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
yfm_skip_array (само markdown)
Вредности типа низ у YAML Front Matter одељку се не преводе.
control[=листаознака]
Обрађује контролне фајлове. Може да се наведе листа ознака раздвојених зарезима које треба да се преведу.
neverwrap
Наводи да програм po4a уопште не обавија линије. То значи да се сав садржај обрађује дословно, чак и прости пасуси.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Успешно је тестиран на једноставним текстуалним фајловима и на NEWS.Debian фајловима.

АУТОРИ

 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

 Права умножавања © 2005-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

 Права умножавања © 2008-2009, 2018 Јонас Смедегард <dr@jones.dk>.
 Права умножавања © 2020 Мартин Квинсон <mquinson#debian.org>.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).

2020-12-09 Po4a Алати