Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Číst e-knihu LRF book.lrf

Kdykoliv předáváte parametry pro lrfviewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--disable-hyphenation
Zakázat dělení slov. Mělo by to výrazně zrychlit vykreslování.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--profile
Profilovat nástroj pro vykreslování LRF

--verbose
Vypsat více informací o procesu vykreslování

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

--visual-debug
Zapnout vizuální pomůcky pro ladění modulu vykreslování

--white-background
Ve výchozím nastavení je pozadí skoro bílé, protože je to snadnější pro oči. Použijte tuto volbu, aby bylo pozadí čistě bílé.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
února 01, 2019 3.39.1