Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

--disable-hyphenation
Zet aanmaken van koppeltekens uit. Dit zou het renderen opmerkelijk moeten versnellen.

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--profile
Profiel voor de LRF renderer

--verbose
Laat meer informatie zien over de renderingsproces

--version
toon programmaversie en stop

--visual-debug
Zet de visuele hulp aan om de rendering engine te debuggen.

--white-background
Als standaard is de achtergrond een gebroken wit sinds dit gemakkelijker is om te lezen voor de ogen. Gebruik deze optie om de achtergrond puur wit te maken.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1