Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Alati kui edastad programmile lrfviewer tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--disable-hyphenation
Keela poolitamine. Peaks teksti näitamist märkimisväärselt kiirendama.

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--profile
Profile the LRF renderer

--verbose
Print more information about the rendering process

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

--visual-debug
Turn on visual aids to debugging the rendering engine

--white-background
By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
veebruar 01, 2019 3.39.1