Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [alternativ] bok.lrf


Läs LRF e-bok bok.lrf

När du skickar argument till lrfviewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--disable-hyphenation
Inaktivera avstavning. Bör snabba upp framställningen märkbart.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--profile
Profil LRF-framställning

--verbose
Skriv ut mer information om framställningsprocessen

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

--visual-debug
Slå på visuell hjälp för avlusning av framställningsmotorn

--white-background
Som standard är bakgrunden gulvit vilket jag finner mer vilsamt för ögonen. Detta alternativ gör bakgrunden helvit.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1