Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Číst e-knihu LRF book.lrf

Kdykoliv předáváte parametry pro lrfviewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Zakázat dělení slov. Mělo by to výrazně zrychlit vykreslování.

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Profilovat nástroj pro vykreslování LRF

Vypsat více informací o procesu vykreslování

zobrazit číslo verze programu a ukončit

Zapnout vizuální pomůcky pro ladění modulu vykreslování

Ve výchozím nastavení je pozadí skoro bílé, protože je to snadnější pro oči. Použijte tuto volbu, aby bylo pozadí čistě bílé.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

srpna 12, 2022 6.3.0