Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

--disable-hyphenation
Hecelemeyi kapat. Gerçeklemeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

--help, -h
bu yardım iletisini göster ve çık

--profile
LRF oluşturucu profili

--verbose
Gerçekleme süreci hakkında daha fazla bilgi yazdır

--version
programın sürüm numarasını göster ve çık

--visual-debug
Gerçekleme motorunun hatalarını ayıklamak için görsel yardımları aç

--white-background
Gözler için daha kolay olduğunu düşündüğümden varsayılan olarak arkaplan kapalıdır. Bu seçeneği arkaplanı tamamen beyaz yapmak için kullanın.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Şubat 01, 2019 3.39.1