Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [opcje] book.lrf


Odczytaj książkę book.lrf w formacie LRF

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--disable-hyphenation
Wyłącz dzielenie wyrazów. Powinno znacząco przyspieszyć przetwarzanie.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--profile
Profile the LRF renderer

--verbose
Wyświetl więcej informacji o procesie renderowania

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

--visual-debug
Włącz wizualną pomoc przy debugowaniu silnika renderowania

--white-background
Domyślnie tło jest nie do końca białe, ponieważ wydawało mi się to wygodniejsze dla oczu. Dzięki tej opcji możesz ustawić tło na całkowicie białe.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1