Scroll to navigation

CP(1) Kullanıcı Komutları CP(1)

İSİM

cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [-T] KAYNAK HEDEF
[SEÇENEK]... KAYNAK... DİZİN
[SEÇENEK]... -t DİZİN KAYNAK...

AÇIKLAMA

Belirtilen KAYNAK dosyasını HEDEF dosyaya veya birden fazla KAYNAK dosyasını DİZİN’e kopyalar.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan girdiler kısa seçeneklerde de zorunludur.

-dpR ile aynı.

Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

--backup gibidir fakat herhangi bir girdi kabul etmez.

Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

--no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

Komut satırı sembolik bağlarını izler.

Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

Sembolik bağlar daima izlenir.

Sembolik bağlar asla izlenmez.

--preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

Belirtilen ÖZNİTELİKLER korunur (öntanımlı olanlar: mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eğer mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

Belirtilen ÖZNİTELİKLER korunmaz.

Kaynak dosya yolunu DİZİN’e ekler.

Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

Kopyalamanın yapılıp yapılmayacağını belirler. Aşağıya bakınız.

Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan önce onu siler (--force seçeneğinin tersine).

Seyrek dosyaların oluşturulmasını denetler. Aşağıya bakınız.

KAYNAK girdilerinin her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

Belirtilen yedekleme SONEKi kullanılır.

Bütün KAYNAK girdilerini DİZİN içine taşır.

HEDEF, normal dosya olarak ele alınır.

Sadece hedef dosya KAYNAK dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

Hedef dosyanın SELinux güvenlik bağlamına öntanımlı türü atar.

BAĞLAM belirtilmişse, SMACK veya SELinux güvenlik bağlamına bunu atar, belirtilmemişse -Z seçeneği gibidir.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak, seyrek KAYNAK dosyalarının seyrekliği bir kurallar kümesine göre kabaca tespit edilir ve karşılık gelen HEDEF dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. KAYNAK dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak HEDEF dosyanın oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

--reflink=always belirtildiğinde, veri kümelerinin yalnızca değiştirildiğinde kopyalandığı hafif bir kopyalama yapılır. Bu mümkün değilse, kopyalama başarısız olur. --reflink=auto belirtilirse, son çare olarak standart kopyalamaya geri dönülür. Standart kopyalama yapıldığından emin olmak için --reflink=never kullanılır.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki ’~’ dir. Sürüm denetim yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

Numaralı yedekleme yapılır.

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

Daima basit yedekleme yapar.

Özel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve KAYNAK ve HEDEF dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp komutu KAYNAK dosyaların bir yedeğini yapar.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) cp invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0