Scroll to navigation

CP(1) Opdrachten voor gebruikers CP(1)

NAAM

cp - bestanden en mappen kopiëren

SAMENVATTING

cp [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
cp [OPTIE]... BRON... MAP
cp [OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING

Kopieer BRON naar BESTEMMING, of BRON(nen) naar een MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

hetzelfde als -dR --preserve=all
kopieer geen inhoud, alleen eigenschappen
van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
de inhoud van speciale bestanden kopiëren als er recursief gekopieerd wordt
hetzelfde als --no-dereference --preserve=links
leg uit hoe een bestand werd gekopieerd. Impliceert -v
als bestaand bestemmingsbestand niet geopend kan worden, het verwijderen en het opnieuw proberen (wordt genegeerd als ook optie -n gegeven is)
voor overschrijven om toestemming vragen (gaat boven een eerdere optie -n)
gegeven symbolische koppelingen in BRON volgen
harde koppelingen maken in plaats van kopieën
symbolische koppelingen in BRON altijd volgen
een bestaand bestand niet overschrijven en faal niet (gaat boven -u of een eerdere -i optie). Zie ook --update; gelijkwaardig aan --update=none.
geen symbolische koppelingen in BRON volgen
hetzelfde als --preserve=mode,ownership,timestamps
de genoemde eigenschappen behouden
de genoemde eigenschappen niet behouden
volledige naam gebruiken van bronbestand onder MAP
mappen recursief kopiëren
kloon/CoW-kopieën controleren; zie hieronder
elke bestaande doelmap verwijderen voordat u deze probeert te openen (anders dan --force)
aanmaken van ijle bestanden controleren; zie hieronder
schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
symbolische koppeling maken i.p.v. kopie
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren
DOEL als een normaal bestand behandelen
bepaal welke bestaande bestanden worden geüpdate; (UPDATE={all,none,older(standaard)}. Zie hieronder
equivalent met --update[=older]
tonen wat er gedaan wordt
binnen dit bestandssysteem blijven
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
zoals -Z, of als CNTXT is opgegeven zet dan de SELinux en SMACK beveiligingscontext op CNTXT
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

ATTR_LIST is een comma-gescheiden lijst van attributen. Attributen zijn 'mode' voor rechten (inclusief enige ACL en xattr rechten), 'ownership' voor gebruiker en groep, 'timestamps' for bestand tijdstempels, 'links' voor harde koppelingen, 'context' voor veiligheid context, 'xattr' voor extended attributen, en 'all' voor alle attributen.

Standaard worden ijle BRON bestanden gedetecteerd door een ruwe heuristiek, het overeenkomende BESTEMMING bestand wordt dan ook ijl. Dit gedrag wordt bepaald door --sparse=auto. Gebruik --sparse=always om een ijl BESTEMMINGS bestand te maken indien het BRON bestand een lange serie van nul bytes bevat. Gebruik --sparse=never om de aanmaak van ijle bestanden te voorkomen.

UPDATE bepaald welke bestaande bestanden in het doel worden vervangen. 'all' is de standaard operatie wanneer de --update optie niet werd opgegeven, en resulteert dat alle bestaande bestanden in het doel worden vervangen. 'none' komt overeen met de --no-clobber optie, betekenende dat geen enkel bestand in het doel wordt vervangen, maar dat overgeslagen bestanden geen fout introduceren. 'older' is de standaard operatie wanneer --update werd opgegeven, en resulteert in bestanden die worden vervangen als ze ouder zijn dan het overeenkomstige bron bestand.

Als --reflink[=always] werd gebruikt, maak dan een lichtgewicht kopie, waarbij alleen de gemodificeerde data blokken worden gekopieerd. Als dat niet mogelijk is dan lukt de kopie niet, indien --reflink=auto werd gebruikt wordt terug gevallen naar de standaard kopie. Gebruik --reflink=never om er van zeker te zijn dat de standaard kopie wordt gemaakt.

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Speciaal geval: cp maakt een reservekopie van BRON als de opties --force en --backup gegeven zijn én BRON en BESTEMMING dezelfde naam van een bestaand normaal bestand zijn.

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

install(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
of lokaal via: info '(coreutils) cp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2024 GNU coreutils 9.4