Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-edit, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Tekst do zaznaczenia w książce, gdy jest ona otwarta do edycji

wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

kwietnia 19, 2024 7.9.0