Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Lanceert het calibre boek Bewerken gereedschap. Optioneel kan u ook de namen van bestanden in het boek specificeren die automatisch geopend worden voor bewerken.

Als u aan ebook-edit parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

toon dit helpbericht en stop

De tekst om te selecteren in het boek wanneer het geopend is voor bewerking

toon programmaversie en stop

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

maart 01, 2024 7.6.0