Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Tekst do zaznaczenia w książce, gdy jest ona otwarta do edycji

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

sierpnia 12, 2022 6.3.0