Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Starta calibre verktyget Redigera bok. Du kan som alternativ också ange namnen på filerna inuti boken som ska öppnas automatiskt för redigering.

När du skickar argument till ebook-edit som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Koppla från kontrollterminalen, om någon (endast Linux)

visa denna hjälptext och avsluta

Texten som ska markeras i boken när den öppnas för redigering

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

maj 24, 2024 7.11.0