Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Spustit nástroj Calibre Upravit knihu. Volitelně můžete také zadat názvy souborů uvnitř knihy, které budou automaticky otevřeny pro úpravu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-edit, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--select-text
Text, který v knize vybrat při otevírání pro úpravu

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
září 10, 2021 5.27.0