Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Alati kui edastad programmile ebook-edit tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--detach
Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--select-text
The text to select in the book when it is opened for editing

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 10, 2021 5.27.0