Scroll to navigation

PSBOOK(1) General Commands Manual PSBOOK(1)

NAZWA

psbook - przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury

SKŁADNIA

psbook [ -q ] [ -ssygnatura ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psbook przekształca kolejność stron dokumentu postscriptowego w ``sygnatury'' (w postaci nowego pliku postscriptowego), przeznaczone do drukowania książek lub broszur. Plik wejściowy powinien stosować się do konwencji strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -s wybiera rozmiar używanej sygnatury. Rozmiar sygnatury jest liczbą stron, które zostaną zagięte i złożone ze sobą; podana liczba powinna być wielokrotnością czterech. Domyślną akcją jest używanie jednej sygnatury na cały plik. Jeśli plik nie zawiera wielkorotności 4 stron, dodane zostaną puste strony wypełnienia.

Psbook normalnie wypisuje liczbę przekształconych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psbook nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psbook

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17