Scroll to navigation

PSTOPS(1) General Commands Manual PSTOPS(1)

NAZWA

pstops - przetasuj strony pliku postscriptowego

SKŁADNIA

pstops [ -q ] [ -b ] [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -dlszerokość ] specyfikacjestrony [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Pstops przearanżowuje strony dokumentu postscriptowego, tworząc nowy plik. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC). Pstops może być używany do wielu rodzajów przetasowań dokumentów, wliczając w to przekształcanie do drukowania 2-stronnego, 4-stronnego, broszur, odwracania, wybierania górnych lub tylnych stron dokumentu, skalowania, itp.

specyfikacjestrony mają następującą składnię:

specyfikacjestrony
= [modulo:]specyfikacje
specyfikacje
= spec[+specyfikacje][,specyfikacje]
spec
= [-]numerstrony[L][R][U][@skala][(xoff,yoff)]

modulo jest liczbą stron w każdym bloku. Wartość modulo powinna być większa niż 0; domyślnie jest to 1. specyfikacje są specyfikacjami strony dla stron z każdego bloku. Wartość numerustrony w każdym spec powinna być między 0 (pierwsza strona bloku) a modulo-1 (ostatnia strona w każdym bloku). Dodatkowe wymiary xoff i yoff przesuwają stronę o podany obszar. xoff i yoff liczone są w punktach postscriptowych, lecz można je zapisywać też w jednostkach metrycznych, cm lub in (cale). Można je też zapisać w jednostkach szerokości lub wysokości strony, korzystając z symboli w lub h. Opcjonalne parametry L, R i U obracają stronę w lewo, w prawo i do góry nogami. Opcjonalny parametr skala skalue stronę o podany ułamek.

Jeśli podany jest opcjonalny znak minusa, strona jest liczona względem końca dokumentu (zamiast względem początku).

Jeśli specyfikacje strony są rozdzielone znakami + to strony zostaną złączone w jedną stronę; jeśli są rozdzielone , to pozostaną na osobnych stronach. Jeśli jest tylko jedna specyfikacja, gdzie numerstrony to zero, numerstrony można pominąć.

Przesuwanie, rotacja i skalowanie jest dokonywane w tej kolejności, niezależnie od kolejności pojawienia w linii poleceń.

Opcja -w przekazuje szerokość, używaną jako specyfikator wymiaru w, a -h przekazuje wysokość, używaną przez wymiar h. Wymiary te są używane (po skalowaniu) do ustawienia ścieżki przycinania dla każdej ze stron. Alternatywą jest użycie opcji -p, która ustawia rozmiar papieru na a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domyślnym rozmiarem jest a4.

Opcja -b zapobiega wiązaniu wszelkich operatorów bind w prologu postscriptu. Może to być wymagane w wypadkach złożonych wielostronicowych przearanżowań.

Opcja -d rysuje wokół ramki każdej strony ramkę o określonej grubości. Jeśli parametr lszerokość zostanie pominięty, zakładana jest szerokość 1 punktu. Szerokość ta jest liczona względem oryginalnych wymiarów, tj. jest skalowana wraz z resztą strony.

Pstops normalnie drukuje numery przearanżowanych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

PRZYKŁADY

Ta sekcja zawiera kilka przykładowych przearanżowań. Aby wstawić dwie strony na jeden arkusz (A4), użyj następującej specyfikacjistrony:


2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm)


Aby wybrać wszystkie strony nieparzyste w odwróconym porządku:


2:-0


Aby przearanżować strony do drukowania dwustronnych broszur, użyj


4:-3L@.7(21cm,0)+0L@.7(21cm,14.85cm)


dla części przednich i


4:1L@.7(21cm,0)+-2L@.7(21cm,14.85cm)


dla części tylnych (lub połącz je przecinkiem dla drukowania dupleksowego).

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Pstops nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 pstops

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17