Scroll to navigation

PSRESIZE(1) General Commands Manual PSRESIZE(1)

NAZWA

psresize - wiele stron na arkuszu

SKŁADNIA

psresize [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -Wszerokość ] [ -Hwysokość ] [ -Ppapier ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psresize skaluje i centruje dokument w innym rozmiarze papieru. Plik wejściowy musi być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -w przekazuje szerokość wyjściowego arukusza, a -h jego wysokość. Jednostkami są cm lub in (cale). Brak jednostki oznacza punkty postscriptowe o wymiarze 1/72 cala. Alternatywnym sposobem przekazania rozmiaru papieru jest opcja -p, ustawiająca rozmiar na a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domyślnym rozmiarem jest a4.

Opcja -W podaje szerokość papieru wejściowego, a -H jego wysokość. Alternatywnym sposobem przekazania rozmiaru papieru wejściowego jest opcja -P, ustawiająca rozmiar papieru. Domyślną wartością jest a4.

Psresize normalnie drukuje na wyjściu numery stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

PRZYKŁADY

Następująca komenda konwertuja dokument A4 na rozmiar letter:

psresize -PA4 -pletter in.ps out.ps

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psresize nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psresize

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17