Scroll to navigation

PSBOOK(1) General Commands Manual PSBOOK(1)

NAZWA

psbook - przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury

SKŁADNIA

psbook [ -q ] [ -ssygnatura ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Psbook przekształca kolejność stron dokumentu postscriptowego w “sygnatury” (w postaci nowego pliku postscriptowego), przeznaczone do drukowania książek lub broszur. Plik wejściowy powinien stosować się do konwencji strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -s wybiera rozmiar używanej sygnatury. Rozmiar sygnatury jest liczbą stron, które zostaną zagięte i złożone ze sobą; podana liczba powinna być wielokrotnością czterech. Domyślną akcją jest używanie jednej sygnatury na cały plik. Jeśli plik nie zawiera wielkorotności 4 stron, dodane zostaną puste strony wypełnienia.

Psbook normalnie wypisuje liczbę przekształconych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

USTERKI

Psbook nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17