Scroll to navigation

PSNUP(1) General Commands Manual PSNUP(1)

NAZWA

psnup - wiele stron na arkusz

SKŁADNIA

psnup [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -Wszerokość ] [ -Hwysokość ] [ -Ppapier ] [ -l ] [ -r ] [ -f ] [ -c ] [ -mmargines ] [ -bramka ] [ -dlszerokość ] [ -sskala ] [ -nup ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psnup wstawia wiele stron logicznych na jeden fizyczny arkusz papieru. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -w podaje szerokość papieru, a -h jego wysokość. Są one normalnie podawane w cm lub in (cale). Bez jednostki, używane są punkty postscriptowe o rozmiarze 1/72 cala. Opcja -p służy jako alternatywny sposób ustawiania rozmiaru papieru na a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domyślnym rozmiarem jest a4.

Opcje -W, -H, i -P ustawiają rozmiar papieru wejściowego. Jest to wymagane, jeśli różni się on od rozmiaru wyjściowego. Ułatwia to narzucanie stron z jednego rozmiaru na drugi.

Opcja -l służy do [generowania] stron, które są w orientacji landscape (obróconych o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Opcja -r służy do [generowania] stron, które są w orientacji seascape (obróconych o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara). Opcja -f służy do [generowania] stron, których wysokość i szerokość są wymienione, lecz nie są obrócone.

Psnup normalnie używa rozkładu `row-major', gdzie przyległe strony są umieszczane w wierszach na przestrzeni arkusza. Opcja -c zmienia uporządkowanie na `column-major', gdzie kolejne strony są umieszczane w kolumnach w dół aruksza.

Margines wokół całej strony można ustawić opcją -m. Jest to przydatne, gdyż marginesy normalnych stron są redukowane przez wstawianie wielu stron na jeden arkusz.

Opcja -b jest używana do podawania dodatkowego marginesu wokół każdej strony arkusza.

Opcja -d rysuje wokół ramki każdej strony linię określonej grubości. Jeśli parametr lszerokość jest ominięty, używana jest szerokość 1 punktu. Grubość linii jest liczona względem wymiarów oryginalnej strony, tj. może być skalowana wraz z resztą strony.

Skala, wybrana przez psnup może być przeciążona opcją -s. Jest to przydatne do łączenia stron, które już są zredukowane.

Opcja -nup wybiera liczbę stron logicznych, którą wstawić na każdy arkusz papieru. Może to być dowolna liczba całkowita; psnup próbuje optymalizować rozkład tak, aby zmarnować jak najmniej miejsca. Jeśli psnup nie może znaleźć rozkładu w zakresie limitu tolerancji, przerwie działanie z komunikatem o błędzie. Można użyć alternatywnej postaci i nup, która jest wprowadzona dla kompatybilności z innymi programami n-up.

Psnup normalnie drukuje numery przearanżowanych stron; opcja -q powstrzymuje to.

PRZYKŁADY

Użycie tego narzędzia jest różnorodne, lecz jednym z nich jest połączenie z psbook(1). Na przykład, jeśli używasz groff do tworzenia dokumentu PS, a lpr jako menedżera wydruku, to linia poleceń może wyglądać tak:

groff -Tps -ms plik | psbook | psnup -2 | lpr

Gdzie plik jest 4-stronicowym dokumentem. Wynikiem polecenia będzie dwustronicowy dokument, drukujący dwie strony pliku na stronę i rearanżujący kolejność stron aby odpowiadała stronom 4 i 1 wejścia na pierwszej stronie wyjścia i stronom 2 i 3 wejścia na drugiej stronie wyjścia.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psnup nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psnup

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17