Scroll to navigation

KDED4(8) KDE kasutaja käsiraamat KDED4(8)

NAME

kded4 - KDE deemon - lubab Sycoca andmebaasil end vajadusel uuendada.

KOKKUVõTE

kded4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [--check]

KIRJELDUS

kded4 kannab vastutust sycoca-faili, s.t konkreetse kasutaja teenusetüüpide, MIME tüüpide ja teenuste binaarpuhvri loomise eest.

See jälgib katalooge, mis sisaldavad .desktop-faile. Kui mõni fail lisatakse või eemaldatakse, oodatakse viis sekundit (juhuks, kui uuendusi peaks tulema mitu) ning seejärel käivitatakse käsk kbuildsycoca4 sycoca uuendamiseks.

See kontrollib äsja paigaldatud uuendusfaile, s.t. *.upd-faile kasutajate seadistusfailide uuendamiseks, kui on muutunud seadistusfailide vorming. Uuendusteks käivitatakse käsk kconf_update.

Masinanime muutumisel on vajalik teha vajalikud muudatused KDE keskkonda ja X-serverisse edasise töö võimaldamiseks, käivitades muudatusteks käsu kdontchangethehostname.

Samad ülesanded täidetakse alati kded4 käivitamisel tagamaks, et kasutaja seadistus on ikka värske.

Samuti kannab see vastutust kded4 nõudmisel laaditavate ning initsialiseerimisvõimega moodulite käivitamiseks, näiteks:

Konquerori brauseri eellaadimise moodul

Konquerori käivitamisaja kahandamine.

Kataloogijälgija

Kataloogide muutuste jälgimine.

Riistvara tuvastamine

Riistvarasündmuste kasutajaliides.

SSL sertifikaadi reegel

Kasutaja seadistatud SSL sertifikaadi reegli edastamine rakendustele.

Võrgupuhverserveri seadistamine

Automaatne puhverserveri seadistamine.

Parooli puhverdamine

Ajutine parooli puhverdamine, et näiteks HTTP autentimisega veebileht ei küsiks iga leheküljel paikneva lingi ja pildi korral parooli. Need paroolid unustatakse KDE-st väljumisel (erinevalt KWalletist).

Helireeglid

Helisüsteemi reeglite edastamine rakendustele.

Lemmikikoonid

Veebilehekülgede ikoonide salvestamine.

Kuvahaldus

Monitoride ja videoväljundite haldamine.

Küpsisekarp

Võrguküpsiste salvestamine.

Võrgujälgija

Hoiab võrgul silma peal ja uuendab KIO-mooduli network:/ kataloogide nimekirja.

Subversioni moodul

Mitmesuguste Subversioni toimingute edastamine failihaldurile ja muule tarkvarale.

Võrguolek

Võrguliideste oleku jälgimine ja märguannete edastamine rakendustele võrgu vahendusel.

Write-deemon

Kohalike kasutajate write(1) või wall(1) abil saadetud teadete jälgimine.

Märguannete ala jälgija

Silma peal hoidmine rakendustel, mis soovivad kasutada D-Busi põhist märguannet.

KMixD

KMixD mikseriteenus

Süsteemisalve deemon

Silma peal hoidmine rakendustel, mis soovivad kasutada D-Busi põhist süsteemisalve.

Klaviatuurideemon

Silma peal hoidmine klaviatuurimuudatustel (uus klaviatuur, muutunud paigutus).

Mujalasuva URL-i muutumise teadustaja

Võrgukataloogide muutuste märguannete edastamine

Tegevuste haldur

Nepomuki tegevuste halduri taustaprogramm

Monitori kuvahaldus

Märguandmine kuva pööramise kohta (kui võimalik)

Vaba ruumi teavitaja

Hoiatus, kui kodukataloogis hakkab ruumi nappima.

Eemaldatavate seadmete automaatne ühendaja

Seadmete automaatne ühendamine vajaduse korral.

Nepomuki otsingumoodul

KIO abimoodul Nepomuki otsinguloendite automaatseks uuendamiseks.

Toitehaldus

Aku, monitori ja protsessori toitehaldus ja märguanded.

KDE kaugjuhtimise deemon

Saadud kaugjuhtimiskäskude haldamine

Oleku märguannete haldur

Teenuste haldamine, mis pakuvad olekumärguannete kasutajaliidest.

DNS-SD teenuste tuvastamise jälgija

DNS-SD teenuste võrgu jälgimine.

Plaadiväljasti

Plaatide automaatne lahutamine ja väljastamine väljastamisnupu vajutamisel.

Ajavöönd

Süsteemi ajavööndi edastamine rakendustele.

Sisestustoimingud

Sisestustoimingute teenus, mis võimaldab klahve vajutades ette võtta teatavaid määratud toiminguid.

Initsialiseerivaid mooduleid saab sisse või välja lülitada käsuga systemsettings rubriigis Süsteemi haldamine > Käivitamine ja seiskamine > Teenustehaldur.

ÜLDISED VõTMED

--author
Näitab infot autori kohta.

--help

Näitab abiteadet võtmete kohta.

--help-all

Näitab kõiki võtmeid.

--help-kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

--help-qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

--license

Näitab litsentsiinfot.

-v --version

Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

--check
Sycoca andmebaasi kontrollitakse ainult korra.

KASUTAMINE

Kui käivitada kded4 parameetriteta ja see juba töötab, näidatakse teadet:

KDE deemon (kded) juba töötab.

Kui käivitada kded4 parameetriga kded4 --check, uuendab see KDE sycoca-faili käsuga kbuildsycoca4.

VAATA KA

kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHORS

David Faure <faure@kde.org>
Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2010-10-28 KDE 4.5