Scroll to navigation

KBUILDSYCOCA4(8) KDE kasutaja käsiraamat KBUILDSYCOCA4(8)

NAME

kbuildsycoca4 - Süsteemi seadistuste vahemälu ümber ehitamine.

KOKKUVõTE

kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] | [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

KIRJELDUS

kbuildsycoca4 kui KDE käsureatööriistade osa tagab KDE korrektse töö, lugedes kõiki .desktop-, .xml- ja .protocol-faile ning luues nende baasil binaarandmebaasi.

KDE kasutab seda andmebaasi konfiguratsiooniinfo jagamiseks käivitatavatele programmidele.

See tööriist kuulub ksycoca4 ehk KDE süsteemi seadistuste vahemälu koosseisu.

VõTMED

--nosignal
Rakendustele ei anta korraldust uuendada

--noincremental

Inkrementuuenduse keelamine, kõik loetakse uuesti sisse

--checkstamps

Failide ajatemplite kontroll

--nocheckfiles

Failide kontrolli keelamine (ohtlik)

--global

Globaalse andmebaasi loomine

--menutest

Ainult menüü genereerimise test

--track menüü ID

Menüü ID jälgimine silumise huvides

--help

Näitab abi võtmete kohta

--help-qt

Näitab abi Qt spetsiifiliste võtmete kohta

--help-kde

Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

--help-all

Näitab abi kõigi võtmete kohta

--author

Näitab infot autori kohta

-v , --version

Näitab versiooniinfot

--license

Näitab litsentsiinfot

KASUTAMINE

Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kbuildsycoca4

FAILID

/var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
Vaikimisi kataloog, kuhu puhvrifailid salvestatakse.

KESKKONNAMUUTUJAD

$KDEDIRS
Määrab, millised kataloogid kuuluvad KDE paigalduse koosseisu

$KDESYCOCA

Määrab sycoca andmebaasifaili asukoha

VAATA KA

kdeinit4

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHOR

Darian Lanx <content@openprojects.net>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2010-01-04 1.1 (KDE 4.4)