Scroll to navigation

QTOPTIONS(7) KDE kasutaja käsiraamat QTOPTIONS(7)

NIMI

qtoptions - Üldised käsureavõtmed kõigile rakendustele, mis tuginevad Qt tööriistakomplektile.

SüNOPSIS

Qt rakendus [Qt üldised võtmed]

VõTMED

Järgnevad võtmed kehtivad kõigis Qt(TM) rakendustes:

--display kuvanimi

Kasutab X-serveri kuva kuvanimi.

--session seansiID

Taastab rakenduse, millel on määratud seansiID.

--cmap

Sunnib rakenduse paigaldama privaatvärvikaardi 8-bitisel kuval.

--ncols arv

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni.

--nograb

Annab Qt(TM)-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri.

--dograb

Siluri töö võib põhjustada otsese --nograb, kasuta selle tühistamiseks --dograb.

--sync

Lülitub sünkroonsele silumisele.

--fn,--font fondinimi

Määrab rakenduse fondi.

--bg,--background värv

Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud).

--fg,--foreground värv

Määrab esiplaani vaikevärvi.

--btn,--button värv

Määrab nupu vaikevärvi.

--name nimi

Määrab rakenduse nime.

--title tiitel

Määrab rakenduse tiitli.

--visual TrueColor

Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColor'it.

--inputstyle sisestusstiil

Määrab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root.

--im XIM-server

Määrab XIM-serveri.

--noxim

Keelab XIM-i.

--reverse

Peegeldab kogu vidinate paigutuse.

--stylesheet fail.qss

Rakendab rakenduse vidinatele Qt laaditabeli.

VAATA KA

kdeoptions(7)

AUTORID

Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts<lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Author.
2004-02-02 KDE töökeskkond