Scroll to navigation

KDED4(8) Manual d'usuari del KDE KDED4(8)

NAME

kded4 - Dimoni KDE - provoca l'actualització de la base de dades Sycoca quan cal.

SINOPSIS

kded4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [--check]

DESCRIPCIó

kded4 és responsable de crear el fitxer de sycoca, p.ex. el cau binari dels tipus de servei, tipus mime i servei per a cada usuari.

Efectuarà un seguiment dels directoris que contenen fitxers .desktop. Quan s'afegeix o elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una sèrie d'actualitzacions) i, a continuació, llança kbuildsycoca4 per actualitzar sycoca.

Comprova fitxers d'actualització instal⋅lats recentment, p.ex. els fitxers *.upd usats per actualitzar els fitxers de configuració quan canvien els formats dels fitxers de configuració. Es llança l'ordre kconf_update per a realitzar les actualitzacions.

Quan el nom del sistema canvia, efectuarà els canvis necessaris en l'entorn KDE i el servidor X per a permetre que continuïn funcionant adequadament, llançant l'ordre kdontchangethehostname per a efectuar els canvis.

Aquestes tasques també es realitzen sempre que s'inicia kded4 per assegurar que la configuració d'usuari està actualitzada.

També és responsable de llançar els mòduls de kded4 sota demanda i iniciar els mòduls activats per kded4 com:

Precarregador del navegador Konqueror

Redueix el temps d'inici del Konqueror.

Vigilant de directori

Controla els canvis en els directoris.

Detecció de maquinari

Proporciona una interfície d'usuari pels esdeveniments del maquinari.

Política de certificats SSL

Proporciona la política de certificats SSL configurada per l'usuari a les aplicacions.

Configuració del servidor intermediari de xarxa

Configuració automàtica de l'intermediari.

Ús de memòria cau de contrasenyes

Cau temporal de contrasenyes, per exemple: en els cas que una pàgina web amb autenticació HTTP no us demani la contrasenya per a cada enllaç i cada imatge de la pàgina. Aquestes contrasenyes s'obliden en sortir de KDE (no com KWallet).

Política de so

Proporciona la política del sistema de so a les aplicacions.

Icones de web

Emmagatzema les icones dels llocs web.

Gestió de la pantalla

Gestiona les pantalles i les sortides de vídeo.

Repositori de galetes

Emmagatzema les galetes de la xarxa.

Vigilant de la xarxa

Fa un seguiment de la xarxa i actualitza els llistats de directoris de l'esclau KIO network:/.

Mòdul de Subversion

Proporciona diverses accions de subversion per al gestor de fitxers i altres programes.

Estat de la xarxa

Fa un seguiment de l'estat de les interfícies de xarxa i proporciona notificació a les aplicacions usant la xarxa.

Dimoni d'escriptura

Fes atenció als missatges dels usuaris locals enviats amb write(1) o wall(1).

Observador de l'àrea de notificacions

Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar l'àrea de notificacions basada en D-Bus.

KMixD

Servei de mesclador KMixD

Dimoni de la safata del sistema

Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar la safata del sistema basada en D-Bus.

Dimoni del teclat

Realitza un seguiment dels canvis de teclat (teclat nou, canvi d'esquema).

Notificador de canvi d'URL remot

Proporciona notificacions de canvi en carpetes de xarxa

Gestor d'activitats

El dorsal del gestor d'activitats de Nepomuk.

Control del canvi de gestió de la pantalla

Notifica com s'ha rotat la pantalla (a on estigui disponible).

Notificador d'espai lliure

Avisa quan s'exhaureix l'espai de la carpeta personal.

Muntador automàtic de dispositius extraïbles

Munta automàticament els dispositius quan es necessita.

Mòdul de cerques del Nepomuk

Mòdul ajudant per al KIO que assegura les actualitzacions automàtiques dels llistats del Nepomuk.

Gestió d'energia

Gestió d'energia i notificació de la bateria, pantalla i CPU.

Dimoni K de comandaments a distància

Gestiona les ordres rebudes pel control remot.

Gestor del notificador d'estat

Gestiona els serveis que proporcionen notificacions d'estat a les interfícies d'usuari.

Controlador de descobriment de serveis DNS-SD

Controla la xarxa cercant serveis DNS-SD.

Expulsor d'unitats

Allibera unitats automàticament quan es prem el seu botó d'expulsió.

Zona horària

Proporciona accés a les aplicacions al sistema de les zones horàries.

Accions d'entrada

Servei d'accions d'entrada que porta a terme accions configurades en prémer tecles.

Els mòduls d'inici es poden activar/desactivar usant l'ordre systemsettings, en «Administració del sistema» > «Engegada i aturada» > «Gestor del servei».

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.

--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

--help-all

Mostra totes les opcions.

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE.

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt.

--license

Mostra informació de llicència.

-v --version

Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

--check
Comprova només un cop la base de dades Sycoca.

ÚS

Si es crida kded4 sense paràmetres i ja s'està executant, es mostrarà el missatge:

KDE Daemon (kded) already running. «Els dimoni KDE (kded) ja està en execució».

Si es crida a kded4 amb kded4 --check, s'actualitzarà sycoca de KDE usant kbuildsycoca4.

VEURE TAMBé

kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHORS

David Faure <faure@kde.org>
Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
28-10-2010 KDE 4.5