Scroll to navigation

KDED4(8) KDE användarhandbok KDED4(8)

NAME

kded4 - KDE demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid behov.

ÖVERSIKT

kded4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--check]

BESKRIVNING

kded4 är ansvarig för att skapa sycoca-filen, dvs. den binära cache av tjänsttyper, Mime-typer och tjänster för en viss användare.

Den övervakar katalogerna som innehåller .desktop-filer. När en fil läggs till eller tas bort, väntar den 5 sekunder (i händelse av en serie uppdateringar), och startar därefter kbuildsycoca4 för att uppdatera systemkonfigurationscachen.

Den kontrollerar nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. filerna *.upd som används för att uppdatera användarnas inställningsfiler när filernas format ändras. kconf_update startas för att utföra uppdateringarna.

När värddatornamnet ändras, gör den nödvändiga ändringar i KDE:s miljö och i X-servern för att tillåta fortsatt riktig funktion, genom att starta kdontchangethehostname för att utföra ändringarna.

Dessa aktiviteter utförs också alltid när kded4 startar för att försäkra att användarens inställningar är aktuella.

Den är också ansvarig för att starta kded4-moduler på begäran och initiera aktiverade kded4-moduler som:

Ladda Konqueror webbläsare i förväg

Minskar Konquerors starttid.

Katalogövervakare

Övervakar katalogändringar.

Hårdvarudetektering

Tillhandahåller ett användargränssnitt för hårdvaruhändelser.

SSL-certifikatpolicy

Tillhandahåller the user configured SSL-certifikatpolicyn till program.

Inställning av nätverksproxy

Automatisk proxyinställning.

Lösenordslagring

Tillfällig lagring av lösenord, till exempel så att en webbsida med HTTP behörighetskontroll inte frågar efter lösenordet för varje länk och varje bild på sidan. Lösenorden glöms bort när KDE avslutas (till skillnad från plånboken KWallet).

Ljudpolicy

Tillhandahåller systemets ljudpolicy till program.

Favoritikoner

Lagrar webbplatsikoner.

Skärmhantering

Hanterar skärmar och videoutgångar.

Kakburk

Lagrar nätverkskakor.

Nätverksövervakare

Håller reda på nätverket och uppdaterar kataloglistningar för I/O-slaven network:/.

Subversion-modul

Tillhandahåller diverse åtgärder i Subversion för filhanteraren och annan programvara.

Nätverksstatus

Följer status hos nätverksgränssnitt och tillhandahåller underrättelser till program som använder nätverket.

Skrivdemon

Titta efter meddelanden från lokala användare som skickas med write(1) eller wall(1).

Bevakning av underrättelseområde

Håller reda på program som vill använda det D-Bus baserade underrättelseområdet.

Kmixd

Kmixd mixertjänst

Systembricka-demon

Håller reda på program som vill använda den D-Bus baserade systembrickan.

Tangentbordsdemon

Håller reda på tangentbordsändringar (nytt tangentbord, ändrad layout).

Underrättelse om ändring av fjärrwebbadresser

Tillhandahåller ändringsunderrättelser för nätverkskataloger

Aktivitetshanterare

Nepomuk-aktivitetshanterarens gränssnitt

Skärmhantering bildskärmsbyte

Underrättar om hur bildskärmen har roterats (om tillgängligt)

Information om ledigt utrymme

Varnar när utrymmet i hemkatalogen håller på att ta slut.

Automatisk montering av flyttbara enheter

Monterar automatiskt enheter efter behov.

Nepomuk-sökmodul

Hjälpmodul för I/O-slavar för att försäkra att automatisk uppdatering görs av Nepomuks söklistor.

Strömsparhantering

Hantering och underrättelser om batteriets, skärmens och processorns strömförbrukning.

K-fjärrkontrolldemon

Hanterar mottagna fjärrkontrollkommandon

Hantering av statusunderrättelser

Hanterar tjänster som tillhandahåller användargränssnitt för statusunderrättelser.

Övervakning av DNS-SD tjänstupptäckt

Övervakar nätverket för att hitta DNS-SD tjänster.

Utmatning av enheter

Avmonterar och frisläpper automatiskt enheter vid tryck på deras utmatningsknapp.

Tidszon

Tillhandahåller systemets tidszoner till program.

Inmatningsåtgärder

Tjänst för inmatningsåtgärder som utför inställda åtgärder vid tangentnedtryckning.

Initieringsmodulerna kan aktiveras eller inaktiveras genom att använda systemsettings, med Systemadministration -> Start och avstängning -> Tjänsthanterare.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v --version

Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

--check
Kontrollera bara Sycoca-databasen en gång.

ANVäNDNING

Om kded4 anropas utan väljare och redan kör, visar den meddelandet:

KDE-demonen (kded) kör redan.

Om kded4 anropas med kded4 --check, uppdaterar den KDE:s sycoca genom att använda kbuildsycoca4.

SE OCKSå

kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHORS

David Faure <faure@kde.org>
Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2010-10-28 KDE 4.5