Scroll to navigation

KDEOPTIONS(7) KDE kasutaja käsiraamat KDEOPTIONS(7)

NIMI

kdeoptions - Üldised käsureavõtmed kõigile rakendustele, mis tuginevad KDE teekidele.

SüNOPSIS

KDE rakendus [KDE üldised võtmed]

VõTMED

Järgmised võtmed kehtivad kõigis KDE rakendustes:

--caption tiitel

Kasutab tiitlit tiitliriba nimena.

--icon ikoon

Kasutab ikooni rakenduse ikoonina.

--config failinimi

Kasutab alternatiivset seadistuse failinime

--nocrashhandler

Keelab krahhide käsitleja, et tekitada core-faile.

--waitforwm

Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit.

--style stiil

Määrab rakenduse GUI stiili.

--geometry geomeetria

Määrab peavidina kliendi geomeetria.

VAATA KA

qtoptions(7)

AUTORID

Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Author.
2004-02-02 KDE töökeskkond