Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobrazit e-knihu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--continue
Pokračovat ve čtení dříve otevřené knihy

--debug-javascript
Vypsat výstraha javascriptu a zprávy konzole do konzole

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--full-screen, --fullscreen, -f
Pokud je zadáno, okno prohlížeče se pokusí při spuštění otevřít na celou obrazovku.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--open-at
Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění zobrazené v levém horním rohu prohlížeče. Případně můžete použít formu toc:something, což otevře umístění první položky obsahu, který obsahuje řetězec "something".

--raise-window
Pokud je zadáno, okno prohlížeče se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
února 01, 2019 3.39.1