Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


View an e-book.

Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[PILIHAN]

--continue
Terus membaca pada buku dibuka sebelum ini

--debug-javascript
Cetak amaran skrip java dan mesej konsol ke dalam konsol

--detach
Tanggalkan dari terminal kawalan, jika ada (Linux sahaja)

--full-screen, --fullscreen, -f
Jika dinyatakan, tetingkap pelihat akan cuba dibuka berskrin penuh bila dimulakan.

--help, -h
tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

--open-at
Kedudukan yang membuka buku dinyatakan. Kedudukan ialah lokasi yang dipapar pada bucu kiri atas pelihat. Selain itu, anda boleh guna bentuk toc:something dan ia akan membuka pada masukan lokasi Senarai Kandungan pertama yang mengandungi rentetan "something".

--raise-window
Jika dinyatakan, tetingkap pelihat akan cuba berada di hadapan bila dimulakan.

--version
tunjuk nombor versi program dan keluar

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Februari 01, 2019 3.39.1