Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobacz książkę.

Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--continue
Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki

--debug-javascript
Wyświetlaj alerty JavaScriptu i wiadomości konsolowe w konsoli

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--full-screen, --fullscreen, -f
Jeśli określone, okno przeglądarki spróbuje otworzyć się na pełnym ekranie podczas startu.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--open-at
Miejsce w którym wskazana książka ma być otwarta. Jest to pozycja widoczna w górnym lewym rogu przeglądarki. Alternatywnie możesz użyć toc:coś i książka otworzy się w miejscu pierwszego wpisu w spisie treści, który zawiera ciąg „coś”.

--raise-window
Jeśli określone, okno przeglądarki spróbuje pokazać się na wierzchu podczas startu.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1