Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] fil


Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--continue
Fortsätt läsa på tidigare öppnad bok

--debug-javascript
Skriv javaskriptaviseringar och konsolmeddelanden till konsolen

--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

--full-screen, --fullscreen, -f
Om vald, kommer visarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--open-at
Positionen för att öppna den angivna boken. Positionen är en plats som visas i det övre vänstra hörnet av visaren. Alternativt kan du använda formuläret toc:någonting och det kommer att öppna platsen för den första Innehållsförteckningsposten som innehåller strängen "någonting".

--raise-window
Om angivet, kommer visarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1