Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobrazit e-knihu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--continue
Pokračovat ve čtení dříve otevřené knihy

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--force-reload
Vynutit nové načtení všech otevřených knih

--full-screen, --fullscreen, -f
Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění otevřít na celou obrazovku.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--open-at
Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění nebo pozice, které můžete získat pomocí akce Přejít na->Umístění v ovládacích prvcích prohlížeče. Případně můžete použít formu toc:něco, což se otevře na umístění první položky obsahu, která obsahuje řetězec "něco". Forma toc-href:něco bude odpovídat href (interní cíl odkazu) uzlům obsahu. Shoda je přesná, pokud chcete porovnat podřetězec, použijte formu toc-href-contains:něco. Forma ref:něco použije odkazy Režimu odkazu.

--raise-window
Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
dubna 19, 2021 5.16.1