Scroll to navigation

deb-origin(5) dpkg suite deb-origin(5)

NAMN

deb-origin - Återförsäljarspecifika informationsfiler

SYNOPS

/etc/dpkg/origins/filnamn

BESKRIVNING

Filerna i /etc/dpkg/origins kan tillhandahålla information om olika återförsäljare som tillhandahåller Debianpaket.

De innehåller ett antal fält, eller kommentarer när raden börjar med ”#”. Varje fält inleds med ett märke, till exempel Vendor eller Parent, följt av ett kolon och fältets innehåll. Fälten avdelas endast av fältmärken. Med andra ord kan fälten innehålla flera rader text, men verktygen slår ihop rader när fältets text behandlas.

The file should be named according to the vendor name. The usual convention is to name the vendor file using the vendor name in all lowercase, but some variation is permitted.

Namely (since dpkg 1.21.10), first, non-alphanumeric characters (‘[^A-Za-z0-9]’) are mapped to dashes (‘-’), then the resulting name will be tried in sequence by lower-casing it, keeping it as is, lower-casing then capitalizing it (that is upper-casing the first character), and only capitalizing it.

In addition, for historical and backwards compatibility, the name will be tried keeping it as is without non-alphanumeric characters remapping, then the resulting name will be tried in sequence by lower-casing it, keeping it as is, lower-casing then capitalizing it, and only capitalizing it. And finally the name will be tried by remapping spaces to dashes (‘-’), then the resulting name will be tried in sequence by lower-casing it, keeping it as is, lower-casing then capitalizing it, and only capitalizing it.

But these backwards compatible module lookups will be removed during the dpkg 1.22.x release cycle.

FÄLT

Värdet på fältet bestämmer återförsäljarens namn.
Värdet på fältet bestämmer återförsäljarens URL.
Värdet på fältet bestämmer typ och adress för felrapporteringssystemet som används av återförsäljaren. Det kan vara en mailto-URL eller en debbugs-URL (t.ex debbugs://bugs.debian.org/).
Värdet på fältet bestämmer namnet på återförsäljaren som denna återförsäljare bygger vidare på.

EXEMPEL

 Vendor: Debian
 Vendor-URL: https://www.debian.org/
 Bugs: debbugs://bugs.debian.org
=head1 SE ÄVEN

dpkg-vendor(1)

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-12-02 1.21.11