Scroll to navigation

dpkg-vendor(1) dpkg suite dpkg-vendor(1)

NAMN

dpkg-vendor - frågar efter information om distributionsåterförsäljare

SYNOPS

dpkg-vendor [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-vendor är ett verktyg för att fråga efter återförsäljare som finns i /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default innehåller information om den aktuella återförsäljaren.

KOMMANDON

Avslutar med 0 om den aktuella återförsäljaren är återförsäljare. I annat fall avslutas programmet med 1.
Avslutar med 0 om den aktuella återförsäljardistributionen är härledd från återförsäljare. I annat fall avslutas programmet med 1. Använder fältet Parent för att bläddra genom alla föräldrar till den aktuella återförsäljaren.
Skriver värdet för det återförsäljarspecifika fältet fält för den aktuella återförsäljaren på standard ut.
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

Anta att den aktuella återförsäljaren är återförsäljare istället för att upptäcka det via miljövariabeln DEB_VENDOR eller /etc/dpkg/origins/default.

MILJÖVARIABLER

Inställningen anger den aktuella återförsäljaren. Om den inte är satt kommer återförsäljaren att identifieras genom att läsa /etc/dpkg/origins/default.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

SE ÄVEN

deb-origin(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9