Scroll to navigation

ID(1) Användarkommandon ID(1)

NAMN

id - print real and effective user and group IDs

SYNOPSIS

id [FLAGGA]... [ANVÄNDARE]...

BESKRIVNING

Skriv ut användar- och gruppinformation om varje angiven ANVÄNDARE, eller (när ANVÄNDARE utelämnas) om den aktuella användaren.

Ignoreras, finns för kompatibilitet med andra versioner.
Skriv endast säkerhetskontexten för processen.
Skriv endast gällande grupp-ID.
Skriv alla grupp-ID.
Skriv ett namn i stället för ett nummer, gäller -ugG.
Skriv verklig ID i stället för den gällande, gäller -ugG.
Skriv endast gällande användar-ID.
Separera poster med NOLL-tecken, inte blanka;
inte tillåtet i standardformatet.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Utan någon FLAGGA skrivs lite användbar, identifierad information ut.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Arnold Robbins och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) id invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32