Scroll to navigation

ID(1) Příručka uživatele ID(1)

JMÉNO

id - vypíše identitu uživatele

POUŽITÍ

id [VOLBA]... [UŽIVATEL]...

POPIS

Vypíše údaje o uživateli a skupině každého zadaného UŽIVATELE nebo (je-li UŽIVATEL vynechán) aktuálního uživatele.

ignoruje; pro kompatibilitu s jinými verzemi
vypíše pouze bezpečnostní kontext procesu
Vypíše pouze efektivní group ID.
Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.
vypíše jméno místo čísla ID, v případě -ugG
vypíše reálná místo efektivních ID, v případě -ugG
vypíše pouze efektivní user ID
položky oddělí znakem NUL, nikoliv bílou mezerou;
není dovoleno ve výchozím tvaru
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Není-li zadána žádná VOLBA, vypíše nějakou sadu užitečných informací.

AUTOR

Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) id invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Říjen 2021 GNU coreutils 8.32