Scroll to navigation

ID(1) Användarkommandon ID(1)

NAMN

id — skriv ut verkliga och effektiva användar- och grupp-ID:er

SYNOPSIS

id [FLAGGA]... [ANVÄNDARE]...

BESKRIVNING

Skriv ut användar- och gruppinformation om varje angiven ANVÄNDARE, eller (när ANVÄNDARE utelämnas) om den aktuella processen.

Ignoreras, finns för kompatibilitet med andra versioner.
Skriv endast säkerhetskontexten för processen.
Skriv endast gällande grupp-ID.
Skriv alla grupp-ID.
Skriv ett namn i stället för ett nummer, gäller -ugG.
Skriv verklig ID i stället för den gällande, gäller -ugG.
Skriv endast gällande användar-ID.
Separera poster med NOLL-tecken, inte blanka;
inte tillåtet i standardformatet.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Utan någon FLAGGA skrivs lite användbar, identifierad information ut.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Arnold Robbins och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) id invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1