Scroll to navigation

ID(1) Opdrachten voor gebruikers ID(1)

NAAM

id - print real and effective user and group IDs

SAMENVATTING

id [OPTIE]... [GEBRUIKER]...

BESCHRIJVING

Toont gebruikers- en groepsinformatie voor de gegeven GEBRUIKER of (als geen GEBRUIKER gegeven is) voor de huidige gebruiker.
-a
(genegeerde optie, voor compatibiliteit met andere versies)
-Z, --context
alleen de beveiligingscontext van het proces tonen
-g, --group
alleen het groeps-ID tonen
-G, --groups
alleen alle groeps-ID's tonen
-n, --name
namen in plaats van nummers tonen (bij -ugG
-r, --real
echte ID in plaats van effectieve ID tonen (bij -ugG
-u, --user
alleen het gebruikers-ID tonen
-z, --zero
items scheiden met een 0-byte, niet met witruimte;
(niet toegestaan in standaardopmaak)
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Zonder enige OPTIE wordt een nuttige set identificatie-informatie getoond.

AUTEUR

Geschreven door Arnold Robbins en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
of lokaal via: info '(coreutils) id invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32