Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opcje] [ścieżka_do_książki] [nazwa_pliku_wewnątrz_książki ...]


Edytor książek calibre. Opcjonalnie można podać nazwy plików, które zostaną automatycznie otwarte do edycji.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1