Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [seçenekler] [ekitabın_yolu] [kitap_içindeki_dosyanın_adı ...]


Calibre kitap düzenleme aracını çalıştır. İsteğe bağlı olarak kitapta düzenlemek istediğiniz dosyaların adlarını girerek otomatik olarak açılmalarını sağlayabilirsiniz.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
bu yardım iletisini göster ve çık

--version
programın sürüm numarasını göster ve çık

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Şubat 01, 2019 3.39.1