Scroll to navigation

STTY(1) Kullanıcı Komutları STTY(1)

İSİM

stty - uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir

KULLANIM

[-F AYGIT| --file=AYGIT] [AYARLAR]...
[-F AYGIT| --file=AYGIT] [-a|--all]
[-F AYGIT| --file=AYGIT] [-g|--save]

AÇIKLAMA

Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Tüm ayarları insan-okuyabilir biçimde gösterir.

Tüm ayarları stty-okuyabilir biçimde gösterir

Standart girdi yerine belirtilen AYGITı açar ve kullanır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

AYARLARdan önceki seçimlik ’-’ anlamı ters çevirir. * karakteri POSIX olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme göre değişir.

Özel karakterler:

* discard KAR
KAR karakteri çıktının iptalini açar/kapar.

KAR dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)

KAR satır sonu karakteri olacak

* eol2 KAR
Satır sonu için diğer bir KAR olacaktır

KAR yazılan son karakteri silecek

KAR bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecek

KAR bulunulan satırı silecek

* lnext KAR
KAR izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecek

KAR bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecek

* rprnt KAR
KAR bulunulan satırı yeniden yazacak

KAR durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacak

KAR çıktıyı durduracak

KAR bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecek

* swtch KAR
KAR başka bir kabuk katmanına geçecek

* werase KAR
KAR yazılan son sözcüğü silecek

Özel ayarlar:

girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar

* cols N
çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir

* columns N
* cols N ile aynı

* [-]drain N
ayarları uygulamadan önce aktarımı bekler (öntanımlı olarak etkindir)

girdi hızını N olarak ayarlar

* line N
hat disiplinini N yapar

-icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az karakter sayısını N yapar

çıktı hızını N olarak ayarlar

* rows N
çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir

* size
çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir

hat hızını gösterir

-icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar

Denetim ayarları:

[-]clocal
modem denetim sinyallerini geçersiz kılar

[-]cread
girdi alımına izin verir

[-]crtscts
RTS/CTS uzlaşımını etkinleştirir

karakter bit sayısını N (5,6,7 veya 8) olarak ayarlar

[-]cstopb
her karakter için iki durma biti kullanılır (’-’ ile bir)

[-]hup
son işlem tty’yi kapatıyorsa, kapatMA SIGHUP sinyali gönderilir

[-]hupcl
[-]hup ile aynı

[-]parenb
çıktı için eşlik biti üretilir, girdi için eşlik biti beklenir

[-]parodd
tek eşlik biti kullanılır (’-’ ile çift)

* [-]cmspar
"ayrılmaz" (nokta/boşluk) eşlik kullanılır

Girdi ayarları:

[-]brkint
kırma karakterleri kesme sinyali üretir

[-]icrnl
satır başı karakterini alt satıra geçiş karakteri olarak yorumlar

[-]ignbrk
kırma karakterlerini yoksayar

[-]igncr
satır başı karakterlerini yoksayar

[-]ignpar
eşlik hataları olan karakterleri yoksayar

* [-]imaxbel
girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir

[-]inlcr
alt satıra geçme karakterini satır başı karakteri olarak yorumlar

[-]inpck
girdi eşlik denetimini etkinleştirir

[-]istrip
girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler

* [-]iutf8
girdi karakterlerinin UTF-8 kodlu olduğu varsayılır

* [-]iuclc
büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar

* [-]ixany
sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter girdiyi başlatır

[-]ixoff
başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir

[-]ixon
XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir

[-]parmrk
eşlik hatalarını imler (255-0-karakter sıralamasıyla)

[-]tandem
[-]ixoff ile aynı

Çıktı ayarları:

* bsN
geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

* crN
satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında

* ffN
sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında

* nlN
alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında

* [-]ocrnl
satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar

* [-]ofdel
0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini kullanır

* [-]ofill
gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu karakterlerini kullanır

* [-]olcuc
küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar

* [-]onlcr
alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar

* [-]onlretN
alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar

* [-]onocr
satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz

[-]opost
işlem sonrası çıktı

* tabN
yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında

* tabs
tab0 ile aynı

* -tabs
tab3 ile aynı

* vtN
düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

Yerel ayarlar:

[-]crterase
silme karakterlerini gerisilme-boşluk-gerisilme olarak yansılar

* crtkill
satırları echoprt ve echoe ayarlarına uygun olarak siler

* -crtkill
satırları echoctl ve echok ayarlarına uygun olarak siler

* [-]ctlecho
denetim karakterlerini şapkalı gösterim (’^c’) ile yansılar

[-]echo
girdi karakterlerini yansılar

* [-]echoctl
[-]ctlecho ile aynı

[-]echoe
[-]crterase ile aynı

[-]echok
karakteri sildikten sonra bir alt satıra geçiş yansılar

* [-]echoke
[-]crtkill ile aynı

[-]echonl
diğer karakterler yansılanmamış olsa bile alt satıra geçişi yansılar

* [-]echoprt
geriye doğru silinmiş karakterleri ’\’ ve ’/’ arasında yansılar

* [-]extproc
"LINEMODE" etkin olur; yüksek gecikmeli bağlantılarla kullanışlıdır

* [-]flusho
çıktı iptal edilir

[-]icanon
karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır yenileme özel karakterlerini etkinleştirir

[-]iexten
POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir

[-]isig
kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini etkinleştirir

[-]noflsh
kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra güncellemeyi geçersiz kılar

* [-]prterase
[-]echoprt ile aynı

* [-]tostop
uçbirime yazmaya çalışan artalandaki işleri durdurur

* [-]xcase
icanon ile, büyük harfleri ’\’ ile önceleyerek gösterir

Birleşik ayarlar:

* [-]LCASE
[-]lcase ile aynı

-icanon ile aynı

icanon ile aynı

brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon eof eol karakterlerinin öntanımlı değerleri ile aynı

raw ile aynı

echoe echoctl echoke ile aynı

echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u ile aynı

* [-]decctlq
[-]ixany ile aynı

karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı değerleriyle aynı

parenb -parodd cs7 ile aynı

-parenb cs8 ile aynı

* [-]lcase
xcase iuclc olcuc ile aynı

-parenb -istrip -opost cs8 ile aynı

parenb istrip opost cs7 ile aynı

-icrnl -onlcr ile aynı

icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile aynı

parenb parodd cs7 ile aynı

-parenb cs8 ile aynı

[-]parity
[-]evenp ile aynı

-parenb -istrip cs8 ile aynı

parenb istrip cs7 ile aynı

-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile aynı

cooked ile aynı

cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke ve tüm özel karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı

Standart girdiye bağlı olan tty hattını yönetir. Girdisiz çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini ve stty sane ayarından farklı ayarları gösterir. Ayarlarda KAR yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^- veya undef değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) stty invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0