Scroll to navigation

STTY(1) Brukerkommandoer STTY(1)

NAVN

stty - change and print terminal line settings

OVERSIKT

stty [-F ENHET | --file=ENHET] [VALG]...
stty [-F ENHET | --file=ENHET] [-a|--all]
stty [-F ENHET | --file=ENHET] [-g|--save]

BESKRIVELSE

Skriv ut eller endre terminalegenskaper.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut gjeldende innstillinger i menneskevennlig format.
Skriv ut gjeldende innstillinger i stty-vennlig format.
Åpne og bruk valgt ENHET, i stedet for standard innkanal.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Et valgfritt «-»-tegn før VALG gir negativ verdi. En «*» markerer valg som ikke er POSIX. Vertssystemet bestemmer hvilke innstillinger som er tilgjengelig.

Spesialtegn:

* discard TEGN
Valgt TEGN slår på/av forkasting av utdata.
TEGN sender et slutt-på-fil-(eof-)signal (avslutter inndata).
TEGN avslutter linja.
* eol2 TEGN
Bytt mellom standard og valgt linjeslutt-TEGN.
Valgt TEGN sletter forrige skrevne tegn.
TEGN sender et forstyrrelsessignal.
TEGN sletter gjeldende linje.
* lnext TEGN
Valgt TEGN går til neste anført tegn.
Valgt TEGN sender er avslutningssignal.
* rprnt TEGN
Valgt TEGN tegner opp gjeldende linje på nytt.
TEGN starter stanset utdata på nytt.
TEGN stanser utdata.
TEGN sender et terminal-stoppsignal.
* swtch TEGN
Valgt TEGN bytter til et annet skall-lag.
* werase TEGN
Valgt TEGN sletter sist innskrevet ord.

Spesialinnstillinger:

Juster baudfrekvens på inn- og utdata.
* cols N
Fortell kjernen at terminalen har N antall kolonner.
* columns N
Tilsvarer «cols N».
* [-]drain
Vent med å ta innstillinger i bruk til overføring er ferdig (standard: på).
Bruk N som inndata-hastighet.
* line N
Bruk linjedisiplin N.
Bruk sammen med -icanon for å kreve minst N tegn for fullstendig lesing.
Velg N som utdata-hastighet.
* rows N
Fortell kjernen at terminalen har N antall rader.
* size
Skriv ut antall rader og kolonner som kjernen mener at terminalen har.
Skriv ut terminalhastigheten.
Bruk sammen med -icanon for å bruke N tideler av et sekund som lesetidsavbrudd.

Kontrolloppsett:

[-]clocal
Slå av modem-kontrollsignaler.
[-]cread
Tillat mottak av inndata.
* [-]crtscts
Slå på RTS-/CTS-hilsefunksjon.
Bruk tegnstørrelsen N (målt i bit), N [5-8].
[-]cstopb
Bruk to stoppebit per tegn (ett ved bruk av «-»).
[-]hup
Send et legg på-signal når siste prosess lukker tty-en.
[-]hupcl
Tilsvarer [-]hup.
[-]parenb
Lag paritetsbit i utdata, og forvent paritetsbit i inndata.
[-]parodd
Velg oddetallsparitet (eller partallsparitet ved bruk av «-»).
* [-]cmspar
Bruk «stick»-paritet (merke/mellomrom).

Inndata-innstillinger:

[-]brkint
Avbrudd gir et forstyrrelsessignal.
[-]icrnl
Oversett linjeskift-tegn til linjeskift.
[-]ignbrk
Ignorer avbruddstegn.
[-]igncr
Ignorer linjeskift-tegn.
[-]ignpar
Ignorer tegn med paritetsfeil.
* [-]imaxbel
Pip, og ikke rens et fullt mellomlager for inndata-tegn.
[-]inlcr
Oversett linjeskift til linjeskift-tegn.
[-]inpck
Aktiver paritetssjekk av inndata.
[-]istrip
Fjern høyste (åttende) bit av inndatategn.
* [-]iutf8
Forvent at inndatategn er kodet i UTF-8-format.
* [-]iuclc
Erstatt store bokstaver med små.
* [-]ixany
La hvilket som helst tegn starte utdata på nytt, og ikke bare starttegn.
[-]ixoff
Slå på sending av start- og stopptegn.
[-]ixon
Slå på flytkontroll av XON/XOFF.
[-]parmrk
Marker paritetsfeil (med en 255-0-tegnsekvens).
[-]tandem
Tilsvarer [-]ixoff.

Utdata-oppsett:

* bsN
Forsinkelse av rettetast (N [0-1]).
* crN
Forsinkelse av enter-tast (N [0-3]).
* ffN
Forsinkelse av skjemakilde (N [0-1]).
* nlN
Forsinkelse av linjeskift (N [0-1]).
* [-]ocrnl
Oversett linjeskift-tegn til linjeskift.
* [-]ofdel
Bruk slettetegn som fyll i stedet for null-tegn.
* [-]ofill
Bruk utfyllingstegn i stedet for å beregne forsinkelse.
* [-]olcuc
Gjør om små bokstaver til store bokstaver.
* [-]onlcr
Oversett linjeskift til linjeskift-tegn + linjeskift.
* [-]onlret
Linjeskift lager linjeskift-tegn.
* [-]onocr
Ikke skriv ut linjeskift-tegn i første kolonne.
[-]opost
Etterbehandle utdata.
* tabN
Horisontal tab-forsinkelse (N [0-3]).
* tabs
Tilsvarer «tab0».
* -tabs
Tilsvarer «tab3».
* vtN
Vertikal tab-forsinkelse (N [0-1]).

Lokale innstillinger:

[-]crterase
Vis slettetegn som rettetast+mellomrom+rettetast.
* crtkill
Drep linjer ved å følge «echoprt»- og «echoe»-innstillinger.
* -crtkill
Drep linjer ved å følge «echoctl»- og «echok»-innstillinger.
* [-]ctlecho
Vis kontrolltegn med hattnotasjon ('^c').
[-]echo
Vis inndata-tegn.
* [-]echoctl
Tilsvarer «[-]ctlecho».
[-]echoe
Tilsvarer «[-]crterase».
[-]echok
Vis linjeskift selv når andre tegn ikke vises.
* [-]echoke
Tilsvarer «[-]crtkill».
[-]echonl
Vis linjeskift selv når andre tegn ikke vises.
* [-]echoprt
Vis slettede tegn baklengs mellom «\» og «/».
* [-]extproc
Slå på «LINEMODE» (nyttig ved forsinkede lenker).
* [-]flusho
Forkast utdata.
[-]icanon
Slå på spesialtegn: «erase», «kill», «werase», «rprnt».
[-]iexten
Slå på spesialtegn som ikke samsvarer med POSIX.
[-]isig
Bruk spesialtegn for forstyrrelse, avslutning og hvilemodus.
[-]noflsh
Ikke rens etter spesialtegn for forstyrrelse og avslutning.
* [-]prterase
Tilsvarer «[-]echoprt».
* [-]tostop
Stopp bakgrunnsjobber som prøver å skrive til terminalen.
* [-]xcase
Bruk med «icanon» og skiftetegnet «\» for store bokstaver.

Kombinasjonsinnstillinger:

* [-]LCASE
Tilsvarer «[-]lcase».
Tilsvarer -icanon.
-cbreak
Tilsvarer «icanon».
Tilsvarer «brkint», «ignpar», «istrip», «icrnl», «ixon», «opost», «isig», «icanon», «eof», og «eol» med standardverdier.
-cooked
Tilvarer «raw».
Tilsvarer «echoe echoctl echoke».
Tilsvarer «echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u».
* [-]decctlq
Tilsvarer «[-]ixany».
Slett og drep tegn til standardverdier.
Tilsvarer «parenb -parodd cs7».
-evenp
Tilsvarer «-parenb cs8».
* [-]lcase
Tilsvarer «xcase iuclc olcuc».
Tilsvarer «-parenb -istrip -opost cs8».
-litout
Tilsvarer «parenb istrip opost cs7».
Tilsvarer -icrnl -onlcr.
-nl
Tilsvarer «icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret».
Tilsvarer «parenb parodd cs7».
-oddp
Tilsvarer «-parenb cs8».
[-]parity
Tilsvarer «[-]evenp».
Tilsvarer «-parenb -istrip cs8».
-pass8
Tilsvarer «parenb istrip cs7».
Tilsvarer «-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0».
-raw
Tilsvarer «cooked».
Tilsvarer «cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho», med standardverdier for alle spesialtegn.

Håndter tty-linje som er koblet til standard inndata. Uten argumenter skrives baudrate, linjedisiplin og avvik fra stty ut. TEGN tolkes bokstavelig eller kodet, som i «^c», «0x37», «0177» eller «127». Spesialverdiene «^-» eller «undef» brukes til å slå av spesialtegn.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
eller lokalt: info '(coreutils) stty invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1