Scroll to navigation

stty(1) Kullanıcı Komutları stty(1)

İSİM

stty - uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir

KULLANIM

stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [ayarlar]
stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [-a|--all]
stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [-g|--save]

AÇIKLAMA

Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

Tüm ayarları okunabilir biçimde gösterir.

Tüm ayarları stty-okuyabilir biçimde gösterir

Standart girdi yerine belirtilen aygıtı açar ve kullanır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ayarlardan önceki seçimlik `-' anlamı ters çevirir. * karakteri POSIX olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme göre değişir.

Özel karakterler:

* dsusp krkt
krkt okuma sırasında dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.

krkt dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)

krkt satır sonu karakteri olacak

* eol2 krkt
satır sonu için diğer bir krkt olacaktır

krkt yazılan son karakteri silecektir

krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir

krkt bulunulan satırı silecektir

* lnext krkt
krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecektir

krkt bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecektir

* rprnt krkt
krkt bulunulan satırı yeniden yazacaktır

krkt durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacaktır

krkt çıktıyı durduracaktır

krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir

* swtch krkt
krkt başka bir kabuk katmanına geçecektir

* werase krkt
krkt son sözcüğü silecektir

Özel ayarlar:

  N       girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar
* cols N    çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
* columns N   cols N ile aynı
  ispeed N   girdi hızını N olarak ayarlar
* line N    hat disiplinini N yapar
  min N     -icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az
         karakter sayısını N yapar
  ospeed N   çıktı hızını N olarak ayarlar
* rows N    çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir
* size     çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir
  speed     hat hızını gösterir
  time N    -icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar

Denetim ayarları:

  [-]clocal   modem denetim sinyallerini geçersiz kılar
  [-]cread   girdi alımına izin verir
* [-]crtscts  RTS/CTS uzlaşmasını etkinleştirir
  csN      karakter bit sayısını N olarak ayarlar,
         [N, 5..8 bit arasında]
  [-]cstopb   her karakter için iki durma biti kullanılır
         (`-' ile bir)
  [-]hup    son işlem tty'yi kapatırken kapatma
         (SIGHUP) sinyali gönderilir
  [-]hupcl   [-]hup ile aynı
  [-]parenb   çıktı için eşlik biti üretilir,
         girdi için eşlik biti beklenir
  [-]parodd   tek eşlik biti kullanılır (`-' ile çift)

Girdi ayarları:

  [-]brkint   kırma karakterleri kesme sinyali üretir
  [-]icrnl   satırbaşı karakterini alt satıra geçme
         karakteri olarak yorumlar
  [-]ignbrk   kırma karakterlerini yoksayar
  [-]igncr   satırbaşı karakterlerini yoksayar
  [-]ignpar   eşlik hataları olan karakterleri yoksayar
* [-]imaxbel  girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir
  [-]inlcr   alt satıra geçme karakterini satırbaşı
         karakteri olarak yorumlar
  [-]inpck   girdi eşlik denetimini etkinleştirir
  [-]istrip   girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler
* [-]iuclc   büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar
* [-]ixany   sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter
         girdiyi başlatır
  [-]ixoff   başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir
  [-]ixon    XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir
  [-]parmrk   eşlik hatalarını imler
         (255-0-karakter sıralamasıyla)
  [-]tandem   [-]ixoff ile aynı

Çıktı ayarları:

* bsN      geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* crN      satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* ffN      sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* nlN      alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* [-]ocrnl   satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar
* [-]ofdel   0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini
         kullanır
* [-]ofill   gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu
         karakterlerini kullanır
* [-]olcuc   küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar
* [-]onlcr   alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar
* [-]onlret   alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar
* [-]onocr   satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz
  [-]opost   işlem sonrası çıktı
* tabN     yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* tabs     tab0 ile aynı
* -tabs     tab3 ile aynı
* vtN      düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

Yerel ayarlar:

  [-]crterase  silme karakterlerini gerisilme-boşluk-gerisilme
         olarak yansılar
* crtkill    satırları echoprt ve echoe ayarlarına
         uygun olarak siler
* -crtkill   satırları echoctl ve echok ayarlarına
         uygun olarak siler
* [-]ctlecho  denetim karakterlerini şapkalı gösterim
         (`^c') ile yansılar
  [-]echo    girdi karakterlerini yansılar
* [-]echoctl  [-]ctlecho ile aynı
  [-]echoe   [-]crterase ile aynı
  [-]echok   karakteri sildikten sonra bir alt satıra
         geçiş yansılar
* [-]echoke   [-]crtkill ile
  [-]echonl   diğer karakterler yansılanmamış olsa bile
         alt satıra geçişi yansılar
* [-]echoprt  geriye doğru silinmiş karakterleri `\' ve '/'
         arasında yansılar
  [-]icanon   karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır
         yenileme özel karakterlerini etkinleştirir
  [-]iexten   POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir
  [-]isig    kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini
         etkinleştirir
  [-]noflsh   kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra
         güncellemeyi geçersiz kılar
* [-]prterase  [-]echoprt ile aynı
* [-]tostop   terminale yazmaya çalışan artalandaki işleri
         durdurur
* [-]xcase   icanon ile, büyük harfleri `\' ile önceleyerek
         gösterir

Birleşik ayarlar:

* [-]LCASE   [-]lcase ile aynı
  cbreak    -icanon ile aynı
  -cbreak    icanon ile aynı
  cooked    brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
         icanon eof ve eol karakterlerinin öntanımlı
         değerleri ile aynı
  -cooked    raw ile aynı
  crt      echoe echoctl echoke ile aynı
  dec      echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177
         kill ^u ile aynı
* [-]decctlq  [-]ixany ile aynı
  ek      karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı
         değerleriyle aynı
  evenp     parenb -parodd cs7 ile aynı
  -evenp    -parenb cs8 ile aynı
* [-]lcase   xcase iuclc olcuc ile aynı
  litout    -parenb -istrip -opost cs8 ile aynı
  -litout    parenb istrip opost cs7 ile aynı
  nl      -icrnl -onlcr ile aynı
  -nl      icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile aynı
  oddp     parenb parodd cs7 ile aynı
  -oddp     -parenb cs8 ile aynı
  [-]parity   [-]evenp ile aynı
  pass8     -parenb -istrip cs8 ile aynı
  -pass8    parenb istrip cs7 ile aynı
  raw      -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
         -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
         -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile aynı
  -raw     cooked ile aynı
  sane     cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl
         -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr
         -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
         isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
         -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, tüm özel
         karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı.

Standart girdiye bağlı olan tty hattını yönetir. Argümansız çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini, stty sane ayarından farklı ayarları gösterir. Ayarlarda krkt yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^- veya undef değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

stty komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve stty yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils stty

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5