Scroll to navigation

FREE(1) Podręcznik programisty linuksowego FREE(1)

NAZWA

free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

SKŁADNIA

free [-b | -k | -m] [-o] [-s opóźnienie ] [-t] [-V]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystanej pamięci fizycznej i swap w systemie, oraz informację o pamięci dzielonej i buforach używanych przez jądro systemu.

Opcje

Opcja -b wyświetla informację o pamięci w bajtach; opcja -k (ustawienie standardowe) wyświetla informację w kilobajtach; a -m - w megabajtach.
Opcja -t wyświetla linię zawierającą podsumowanie informacji o pamięci.
Opcja -o wyłącza wyświetlenie linii z informacją o pamięci przeznaczonej na bufory. Jeśli nie została ona podana, free odejmuje/dodaje pamięć buforów od/do używanej/wolnej pamięci w raportach.
Opcja -s włącza ciągłe wyświetlanie informacji, w odstępach podanych przez opóźnienie w sekundach. W rzeczywistości możesz podać wartość opóźnienia jako dowolną liczbę rzeczywistą. Do zinterpretowania czasu podanego w mikrosekundach używana jest funkcja usleep(3).
Opcja -V wyświetla informację o wersji.

PLIKI

/proc/meminfo -- informacja o pamięci
 

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1)
 

AUTORZY

Napisane przez Briana Edmondsa.
 
Informacje o błędach proszę przesyłać na adres <procps-bugs@redhat.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 free
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
20 marca 1993 Cohesive Systems