Scroll to navigation

USLEEP(3) Podręcznik programisty Linuksa USLEEP(3)

NAZWA

usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int usleep(useconds_t usec);
 

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
 
usleep():
Od glibc 2.1.2:
_BSD_SOURCE ||
  (_XOPEN_SOURCE >= 500 ||
    _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED) &&
  !(_POSIX_C_SOURCE >= 200809L || _XOPEN_SOURCE >= 700)
  

Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 ||
_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
  

OPIS

Funkcja usleep() zawiesza wykonanie wywołującego procesu na (co najmniej) usec mikrosekund. Zawieszenie może być delikatnie wydłużone przez jakąkolwiek aktywność systemu albo przez czas spędzony na przetwarzaniu wywołania, albo z powodu ziarnistości (częstotliwości odświeżania) liczników systemowych.

WARTOŚĆ ZWRACANA

0 w razie powodzenia, -1 w razie błędu.

BŁĘDY

EINTR
Przerwane przez sygnał, patrz signal(7).
EINVAL
usec nie jest mniejsze niż 1000000. (Dla systemów, dla których jest to traktowane jako błąd).

ZGODNE Z

4.3BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2001 uznają tę funkcję jako przestarzałą, sugerując używanie zamiast niej funkcji nanosleep(2). POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji usleep().
 
W oryginalnej implementacji BSD oraz w wersjach wcześniejszych niż 2.2.2 biblioteki glibc typem zwracanym przez tę funkcję był void. Wersja POSIX zwraca int, taki typ jest też zwracany przez glibc od wersji 2.2.2.
 
SUSv2 i POSIX.1-2001 dokumentują tylko błąd EINVAL.

UWAGI

Typ useconds_t jest typem unsigned integer, zdolnym do przechowywania liczb naturalnych z zakresu [0,1000000]. Programy będą bardziej przenośne, gdy nigdy nie użyją wprost tego typu. Proszę użyć
 
#include <unistd.h> ... unsigned int usecs; ... usleep(usecs);

Interakcja tej funkcji z sygnałem SIGALRM oraz z innymi funkcjami licznikowymi, takimi jak alarm(2), sleep(3), nanosleep(2), setitimer(2), timer_create(2), timer_delete(2), timer_getoverrun(2), timer_gettime(2), timer_settime(2), ualarm(3) jest nieokreślona.

ZOBACZ TAKŻE

alarm(2), getitimer(2), nanosleep(2), select(2), setitimer(2), sleep(3), ualarm(3), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.40 projektu Linux man-pages. Opis projektu oraz informacje dotyczące zgłaszania błędów można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.40 oryginału.
2010-12-03