Scroll to navigation

RM(1) Kullanıcı Komutları RM(1)

İSİM

rm - dosya ve dizinleri siler

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Bu kılavuz sayfası rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm belirtilen dosyayı siler. Öntanımlı olarak, dizinleri silmez.

Eğer -I veya --interactive=once seçeneği verilmiş ve üçten fazla dosya varsa veya -r, -R veya --recursive verilmişse, rm kullanıcıya işlemin tamamı için devam edilip edilmeyeceğini sorar. Eğer yanıt, olumlu değilse işlemi yapmaz ve çıkar.

Aksi takdirde, eğer bir dosya yazılamaz durumdaysa, standart girdi bir uçbirim olup -f veya --force seçeneği verilmemişse ya da -i veya --interactive=always seçeneği verilmişse rm kullanıcıya "dosya silinsin mi?" diye sorar. Yanıt olumlu değilse dosya atlanır.

SEÇENEKLER

DOSYAları siler (bağları kaldırır).

Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.

Silmeden önce sorar.

Ardışık silerken veya üçten fazla dosyayı silerken silmeden önce sorar. Çoğu yanlışlığı önlemek bakımından hala koruyucu olmakla beraber -i seçeneğinden daha teklifsizdir.

KOŞULa göre etkileşime girer: never [asla], once (-I) [bir kere], always (-i) [daima]. Bir değer belirtilmezse always belirtildiği varsayılır.

Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyaları ardışık silerken, başka bir dosya sistemine ait dizinlerde işlem yapmaz.

/’ özel olarak ele alınmaz.

/’ silinmez (öntanımlı); ’all’ ile, ebeveyninden ayrı bir aygıt üzerinde komut satırı girdilerinin tümü reddedilir.

Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.

Boş dizinler silinir.

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak rm dizinleri silmez. Listedeki dizinleri de içindekilerle birlikte silmek için --recursive (-r veya -R) seçeneğini kullanın.

’-’ ile başlayan bir dosyayı silebilmek için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın (örnek dosya: ’-foo’):

rm -- -foo
rm  ./-foo

rm komutu ile bir dosyayı sildikten sonra, bu dosyanın içeriğini geri getirmenin mümkün olduğunu unutmayın. Şayet dosya içeriğinin geri getirilmesini önlemek istiyorsanız, shred kullanmayı ciddi ciddi düşünmelisiniz.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1).

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) rm invocation’

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0