Scroll to navigation

RM(1) Příručka uživatele RM(1)

JMÉNO

rm - maže soubory nebo adresáře

POUŽITÍ

rm [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi příkazu rm. rm maže zadané soubory. Implicitně nemaže adresáře.

Pokud je zadána volba -I nebo --interactive=once a jsou zadány více než tři soubory nebo je zadána volba -r, -R nebo --recursive, tak se rm zeptá uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Pokud odpověď uživatele není kladná, celý příkaz bude přerušen.

Jinak pokud do souboru nelze zapisovat, standardní vstup je terminál a není zadána volba -f nebo --force nebo je zadána volba -i nebo --interactive=always, rm se zeptá uživatele, jestli chce soubor smazat. Pokud odpověď uživatele není kladná, soubor je přeskočen.

VOLBY

Odstraní (unlink) SOUBOR(y).

ignoruje neexistující soubory a argumenty, nikdy se neptá
vyžaduje potvrzení před smazáním jednotlivých souborů
Pokud jsou zadány více než tři soubory nebo při rekurzívním mazání, zeptá se uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Není to tak vtíravé jako -i a přesto ochrání před většinou chyb.
Podle zadaného KDY žádá potvrzení uživatelem: never (nikdy), once ((-I, jednou) nebo always ((-i, vždy). Pokud není KDY zadáno, žádá potvrzení uživatelem vždy.
Při mazání hierarchie adresářů přeskočí jakékoliv adresáře, které jsou na jiném souborovém systému než je odpovídající parametr zadaný na příkazové řádce.
zpracuje '/' obvyklým způsobem
nemaže „/“ (výchozí); s „all“ odmítne argumenty příkazového řádku, které se nacházejí na zařízení odlišném od svých rodičů
maže zadané adresáře i s jejich obsahem
maže prázdné adresáře
vypisuje prováděné operace
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Implicitně neruší adresáře, ale pokud je použita volba --recursive (-r nebo -R), je adresář vymazán spolu se svým obsahem.

Pokud chcete smazat soubor, jehož jméno začíná '-', například '-foo', použijte jeden z následujících příkazů:

rm -- -foo
rm ./-foo

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

AUTOR

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) rm invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4