Scroll to navigation

UNLINK(1) Kullanıcı Komutları UNLINK(1)

İSİM

unlink - dosyayı silmek için unlink işlevini çağırır

KULLANIM

DOSYA
SEÇENEK

AÇIKLAMA

Belirtilen DOSYAyı silmek için unlink(2) işlevini çağırır.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Michael Stone tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

unlink(2)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/unlink>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) unlink invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0