Scroll to navigation

RM(1) Brukerkommandoer RM(1)

NAVN

rm - remove files or directories

OVERSIKT

rm [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

VALG

Remove (unlink) the FILE(s).

Ignorer filer og argumenter som ikke eksisterer, og ikke spør om noe).
Be om bekreftelse før fil(er) fjernes.
Spør én gang før fjerning av flere enn tre filer og/eller eller ved rekursiv fjerning. Dette er mindre irriterende enn -i, og beskytter fremdeles mot de fleste uhell.
Spør om bekreftelse ihht. NÅR: «never» (aldri), «once» (tilsvarer -I) eller «always» (tilsvarer -i). Uten angitt NÅR, spør programmet alltid.
Hopp over mapper som finnes på andre filsystemer enn selve kommandoargumentet.
Ikke gi «/» spesialbehandling.
do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
Fjern mappe(r) og mappeinnhold rekursivt.
Fjern tom(me) mappe(r).
Forklar hva som blir gjort.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

rm fjerner ikke mapper som standard. Bruk valget --recursive (-r eller -R) for å fjerne både fil(er) og mappe(r), inkludert mappeinnhold.

Bruk én av følgende kommandoer for å fjerne filer med navn som starter på «-» (f.eks. «-foo»):

rm -- -foo
rm ./-foo

Merk: hvis du bruker rm for å fjerne en fil, kan det fremdeles være mulig å gjenopprette hele eller deler av den, for den som har nok tid og kunnskap. Du bør vurdere å bruke shred(1) hvis du ikke vil at innholdet skal kunne gjenopprettes.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
eller lokalt: info '(coreutils) rm invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32